image banner
 • THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ
 • THƯỜNG TRỰC HĐND
 • LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN
 • VĂN PHÒNG _THỐNG KÊ
 • XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG
 • TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • TƯ PHÁP HỘ TỊCH
 • VĂN HOÁ XÃ HỘI
 • VĂN HOÁ THÔNG TIN
 • CÔNG AN THỊ TRẤN
 • NÔNG DÂN
 • THANH NIÊN
 • PHỤ NỮ
 • CỰU CHIẾN BINH
 • MẶT TRẬN
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Duy Chương
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0914.210.550
Email:phanduychuong@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0914.855.278
Email:nguyentthanhhuong@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Bùi Văn Thương
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0836.906.552
Email:buivanthuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn