image banner
CÔNG AN THỊ TRẤN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Ngọc Thanh
Chức danh:Trưởng Công an thị trấn
Điện thoại:0962209088
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn