image banner
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn
Điện thoại:0914.855.278
Email:nguyentthanhhuong@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Văn Hóa
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND thị trấn
Điện thoại:0984758128
Email:levanhoa70@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Trần Lê Đức Hòa
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND thị trấn
Điện thoại:0948026060
Email:tranleduchoa@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn