image banner
VĂN HOÁ XÃ HỘI
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Thiều Thị Huyền Trinh
Chức danh:Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách Thương binh xã hội)
Điện thoại:0917179748
Email:thieuthihuyentrinh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn