image banner
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng Xuân Nhựt
Chức danh:Công chức Đại chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường
Điện thoại:0914920633
Email:dangxuannhut@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn