image banner
PHỤ NỮ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Như Huyền
Chức danh:Chủ tịch Hội LHPN thị trấn
Điện thoại:0915365710
Email:nguyenthinhuhuyen@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND Thị Trấn Củng Sơn
Địa chỉ: Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.861.809
Fax: 02573.861.809
Email: ubndcungson
@phuyen.gov.vn
Website: https://cungson.sonhoa.phuyen.gov.vn